Home » Ceritaku » Day 7696, Babad Diponegoro (2)

Day 7696, Babad Diponegoro (2)

(5)
Miwah ingkang wewangunan
sadaya apan wus salin
Kangjeng Pangran darmanira
lamun alelana iki
nenggih Syeh Ngabdulrahkim
kalamun aneng praja gung
Pangran Dipanagara
dadya ana ma kakalih
ingkang yuswa sampun kalih dasa warsa.

(6)
Namung wegi karemannya
wau ingkang den lampahi
mangkana ciptaning driya
ing siyang kalawan latri
sapira neng dunyeki
dadya karem ing tyasipun
marang purbaning suksma
nanging sipat ngaral maksih
asring kenging ginodha dhateng wanodya.

(7)
Yen kala enget tyasira
marang wekasan dumadi
nulya kesah alelana
anjajah sagunging masjid
apan nunggal lan santri
kang kathah-kathah puniku
langkung amati raga
angagem kang sarwa laip
marmanira awis kang jalma uninga.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s