Home » Ceritaku » Day 7825, Babad Diponegoro (VII. Dhandhanggula/ 46)

Day 7825, Babad Diponegoro (VII. Dhandhanggula/ 46)

Kersa Allah ing wekasanneki
Kangjeng Pangran karaos tyasira
kala pinanggihan mangke
mring Ratu Adil iku
pan mangkana raosing galih
dadi wus nora kena
gumingsira ingsun
nanging datar, angandika
pan sinamur mesem angandika aris
“Kaki alkhamdulillah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s